Wisqaptmumk Saint Mary’s

Members of the university community standing in a circle at an Indigenous celebration.

Pa’qalayulis tetuji klu’k espi-kina’matnewo’kuo’m Saint Mary’s. Welkaqnik, espite’tasik ta’n tel-kina’mua’tijik msit tami wskitqamu’k aqq milamuksultijik etl-kina’masultijik na’te’l, aqq L’nuey keknuite’tasik aqq mekite’tasik. Tl-kina’masin na’te’l, wlta’sualuksitesk aqq pikwelk apoqnmasuti iknmulten.

  • Saint Mary's Espi-kina’matnewo’kuo’m etek Mi’kma’kik, ta’n Mi’kmaq wetapeksultiji aqq mna’q iknmuetu’tik wmitkiuew. Mi’kmawey Sante’ Mawio’miey mtawekn iapjiw qapitkitew Saint Mary's Espi-kina’matnewo’kuo’m.
  • Etek kisi-kina’masimk L’nuey ta’n tujiw ketantu’n Ekinua’taqn wjit Espi-kina’masimk.
  • Wiaqpultiek newtiskekl mawi-espite’tasikl Espi-kina’matnewo’kuo’ml Kanata (Maclean's magazine).
  • Suel ukmuljin pituimtlnaqn te’sijik te’sikiskik etl-kina’masultijik aqq eykik aji-awisiw pejita’jik naji-kina’masultinew.
  • Natamiaw newiskeksijik eymu’tijik wjit te’s amskwesewey newtipunqek ekina’masimkl.
  • Piamiw 98% etl-kina’mua’tijik ala’tu’titl Ekinua’taqnn Kaqi-kisa’tu’tij Wtlukwaqnuow Malpale’witewey Espi-kina’masimk. (PhD)
  • Etl-kina’masultijik wejita’jik msit tami Kanata aqq piamiw kaskimtlnaqn eleke’wa’ki’l wskitqamu’k.

Amskwesewey aqq Ta’puewey Ekinua’taqn wjit Espi-kina’masimk

Piamiw 65 mekite’tasikl Amskwesewey aqq Ta’puewey Ekinua’taqnn wjit Espi-kina’masimk etekl wjit Mtmo’taqney, Ne’tata’sutiey, Kejitekemkewey kisna Telitekemk. Aqq elt weskunmek mekite’tasik etl-kina’muemk tli’suti wjit wenik kina’masultinew Aklasie’wi’simk kisna tel-kina’muemk Aklasie’wi’simk.

Pem-kaqi-kina’masin, iloqapte’n tel-milamu’kl Ta’puewey Ekinua’taqn wjit Espi-kina’masimk ala’tuekl (keknue’kl wjit ula eymu’ti’k).

Wikimk Kjipuktuk

Weljewiaq maqatewqatmumk Kjipuktuk. Welamu’k aqq pikwelk aknutmaqn ewikasik aqq wesku’tasik wjit ula kjikan ta’n suel 400,000 wskwijinu’k wikultijik aqq etek kikjiw apaqtuk aqq ta’n etl-naqita’ql meski’kl walipotl.

Kjipuktuk No’pa Sko’siaewey Kaplno’l etek, maw-keknue’k kjikan Mi’kma’ki aqq mawki’k kjikan wjipenuk Muliank aqq oqwatnuk Pastunkewa’kik. Tetuji wjuow etekl miawi-kjikan aqq Apaqt na pikwelk we’jittes tl-lukwen ta’n tujiw mu etl-kina’masiwun.

Apoqnmasuti wjit L’nu’k Pem-kina’masultijik

Elukewuksiek Apoqnmuan L’nu’k Pem-kina’masultijik apoqnmuaji aqq wiaqa’laji L’nu’k Pem-kina’masultijik Saint Mary's Espi-kina’matnewo’kuo’m. Apoqnmuaji kwilmnew tel-milamu’k apoqnmasuti etek aqq koqoey me’ etek wjit L’nu’k Pem-kina’masultijik.

Kina’masi me’.

Suliewey etek wjit Apoqnmasuti

Pikwelkik L’nu’k etl-kina’masultijik mu kejitu’tik te’sik suliewey etek apoqnmuksinew. Apoqnmultesnen kaqi-kjijitu’n teken apoqnmasuti kisi-wjinu’kwalsitesk msnmn etekl ula St. Mary’s aqq elt se’k.

Etl-mawita’mk wjit L’nu’k Pem-kina’masultijik

Poqtiska’sik Burke 114 etek kis-l’ta’new Etl-mawita’mk wjit L’nu’k Pem-kina’masultijik.

Wisqaptmumkl